ماشین حساب آنلاین خدمات آوابوم

پکیج:

متناسب با قابلیت هایی که نیاز دارید، پکیج مورد نظرتان را انتخاب کنید.

کانال:

بیانگر قابلیت تعداد تماس همزمان در خط تلفن شما می‌باشد.

اشتراک:

مبلغ اشتراک شامل هزینه های تامین و نگهداری سرور مرکز تماس شما می‌باشد.

شماره تلفن (یکبار پرداخت)

0

پکیچ (یکبار پرداخت)

0

کانال (یکبار پرداخت)

0

اشتراک

0

مجموع

0

مشاهده شماره‌ها خدمات و امکانات
0

تعرفه مکالمات

آوابوم کسب و کاری نوین بر پایه پردازش اَبری است. شما به میزان مکالمه خود، هزینه پرداخت می کنید و این هزینه بر اساس تعرفه زیر محاسبه خواهد شد:

تماس داخلی

0 تومان/دقیقه

تماس ورودی

0 تومان/دقیقه

ضبط مکالمات

0 تومان/دقیقه

تماس خروجی

ثابت داخل استان

4 تومان/دقیقه

ثابت خارج استان

33 تومان/دقیقه

موبایل

62 تومان/دقیقه